ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា​​ គ.ស. ១៩២៦-១៩២៧

  •  
  •  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ខ្សែទី ១ ដល់ ១២ ព.ស. ២៤៧២ គ.ស. ១៩២៦-២៧
B- ខ្សែ១ ដល់ ១២ 
C- សេចក្ដីប្រារព្ធ 
D- មាតិការឿង 
E- សេចក្ដីបញ្ជាក់ 
១- ព្រះបន្ទូលក្រុមព្រះនរោត្ដម ភាណុវង្ស ពន្យល់អំពីបង្កើតទស្សនាវដ្ដី
២- កាលាមសូត្រ –ព្រះវិមលធម្ម ថោង ប្រែរៀបរៀង
៣- ប្រកាស –ក្រសួងព្រះរាជបណ្ណាល័យ១៣
៤- និយាយពីលោក អូគុស្ដប៉ាវី១៥
៥- មរណភាព លោក ប៉ានើចេរ១៩
៦- អធិប្បាយសង្ខេបអំពី បឋមសាសនៈរបស់ –អ្នកអង្គម្ចាស់ វឌ្ឍនា យាវង្ស អព្ភយឥស្សរា២០
៧- សេចក្ដីបង្ហាញប្រយោជន៍ –អ្នកឧកញ៉ា ជួន ហ៊ែល រៀបរៀង២៦
៨- ធម៌ពុទ្ធជ័យមង្គល(ពាហុំ) –ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង២៩
៩- អារាធនាធម្មកថិកឱ្យសម្ដែងធម៌ –ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម – ស៊ូរ ផ្ទៀងផ្ទាត់កែសម្រួល៣៤
១០- សេចក្ដីរំលឹកគុណលោក ឡឺរេស៊ីដង្គ –ដែលបង្កើតព្រះរាជបណ្ណាល័យ៣៨
១១- វីរិយកថា –ឧកញ៉ា សុភាធិរាជ ស៊ូ រៀបរៀង៤០
១២- ពាក្យកាព្យ រឿងព្រះអង្គម្ចាស់ ន.ភាណុវង្ស –ឃុនរាមតេជះ សេក ជាអ្នកតែង៤៤
១៣- ថេរបវត្ដិព្រះគ្រូធម្មចរិយាវង្ស អិត ចៅអធិការ វត្តដំណាក់៦៥
១៤- សេចក្ដីអធិប្បាយទសជាតក៍និងបឋមសម្ពោធ –ឧកញ៉ា វររៀង ជ័យ ជួន រៀបរៀង៦៩
១៥- ធម៌ទេសនារបស់ កំម៉ង់ដង់ រូបែរត៍ អំពីពុទ្ធសាសនានៅទីបេត៍ –លោក ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ៩២
១៦- ពុទ្ធពង្សាវតារ –មោនសៀ ល្វី-ហ្វីណូត៍ រៀបរៀង១៤៩
១៧- កាយបរិភោគទិវត្ថុកថា –ព្រះញាណបវរវិជ្ជា ឯម រៀបរៀង៣០៨
១៨- និទានវចនៈ ពាក្យលំនាំជាហេតុជាទីតម្កល់ខាងដើម
ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩២៧

  •  
  •  
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments