អត្ថបទថ្មីៗ

ច្រើនទៀត

សុភាសិតវាចាកថា

ព្រះ​គ្រូ​ញាណ​សំវរ ញាណ – ឈឺន ក្រុម​ពុទ្ធ​សាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែ​និង​រៀបរៀង   សុភាសិត​វាចាកថា នមត្ថុរតនត្តយស្ស សូម​នមស្ការ​ចំពោះ​ព្រះ​រតនត្រ័យ​គឺព្រះ​ពុទ្ធ …

សារវន្តកថា

ច្រើនទៀត

សុភាសិតវាចាកថា

វយប្បកាសិនី

ព្រហ្មចរិយកថា

បមាទាប្បមាទកថា

សារទេសនា – ហ.តាត

វីរិយ​កថា

និទានជាតក

ច្រើនទៀត

សិរិវិបុលកិត្តិ​ជាតក

ចូឡ​បទុម​ជាតក

មន្ធាតុរាជ​ជាតក

ភណ្ឌុតិណ្ឌុក​ជាតក

សម្ពុលា​ជាតក

សុតធនុជាតក

និទានសូត្រ

ច្រើនទៀត

អនុត្ត​រិយ​សុត្ត

សត្តធន​សូត្រ

អសារកសូត្រ

កាព្យផ្សេងៗ

ច្រើនទៀត

សប្បុរិសធម៌​ ពាក្យ​កាព្យ

បាន-តេង អារម្ភកថា  រឿងសប្បុរិសធម៌នេះ ខ្ញុំបាទមានមនោគតិគិតផ្ដើមឡើងដោយឃើញថា ជាឧបការគុណដ៏ឧត្ដម សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទ្ធដែលត្រូវការ ។  ប៉ុន្តែធម៌នេះ ចំពូកប្រាជ្ញាជាន់ខ្ពស់លោកបានប្រែពីបាលីធ្វើជាសេចក្ដីអធិប្បាយជាធម្មទានក៏មាន តែងជាពាក្យសម្រាយចុះសៀវភៅ …

ធម្មិកោវាទ

សទិសសូរ

ច្រើនទៀត

ឆ្នាំងបាយរបស់គ្រូបោក គឺមនុស្សឆោត

មន្តអាគម​គាថា យ័ន្ត​កថា កើតឡើង​អំពី​ការ​មិនដឹង​នូវ​សច្ចភាព​នៃ​ជីវិត ។ រឿង​ទាំងអស់​នេះ បើ​ទោះជា​មានប្រសិទ្ធភាព ក៏​ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​ហាម​ភិក្ខុសង្ឃ​មិន​ឱ្យ​ធ្វើ​ដែរ គឺ​ហាម​ទាំង​ធ្វើឱ្យ​គេ ហាម​ទាំង​ធ្វើ​ប្រើ​ខ្លួនឯង ព្រោះ​ជា​វិជ្ជា​មួយ​ដែល​បិទបាំង​នូវ​ចំណេះដឹង​ក្នុង​រឿង​ជីវិត …