អត្ថបទថ្មីៗ

ច្រើនទៀត

សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ

សុវណ្ណ​សាម​ជាតក ពាក្យ​កាព្យ ព្រះ​សមុហ៍​ឃោសាចារ្យ យូរ-ប៉ុណ្ណ (ឥន្ទ​សុវណ្ណា) ក្រុម​ជំនុំ​ព្រះ​ត្រៃបិដក នៅ​ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង បទ​ព្រហ្ម​គីតិ ខ្ញុំ​សូម​ក្រាប​បង្គំ …

រឿង​សុមន​មាលាការ ពាក្យកាព្យ

៤៨០ -

ភណ្ឌុតិណ្ឌុក​ជាតក

៤៣៨ -

សម្ពុលា​ជាតក

៥៣២ -

សារវន្តកថា

ច្រើនទៀត

អំពី​ពាក្យ​ថា​ ​ធម៌​ចាស់​ ​ធម៌​ថ្មី​

២,៥៥២ -

ខេមា​ខេមសរណ​គមនកថា

២២,៣៦៥ -

អបាយមុខ ៨ ប្រការ

២៣,៤៦៦ -

មានះបីយ៉ាង

២៤,០០២ -

កម្លាំង ៥ យ៉ាង

១៧,១១៧ -

និទានជាតក

ច្រើនទៀត

ភណ្ឌុតិណ្ឌុក​ជាតក

៤៣៩ -

សម្ពុលា​ជាតក

៥៣៣ -

សុតធនុជាតក

២៥,៤១១ -

រតនបជោត​ជាតក

២២,៣១៦ -

វេទព្វជាតក

២១,១២៨ -

ទុមេធជាតក

១៤,៩០១ -

និទានសូត្រ

ច្រើនទៀត

ព្រះ​ធម្មចក្កប្បវត្ត​នសូត្រ

១៣,៥១៨ -

អនុត្ត​រិយ​សុត្ត

១៤,៥៧៤ -

សត្តធន​សូត្រ

១៤,៣៨៦ -

អសារកសូត្រ

១៤,៣៨១ -

គិរីមានន្ទសូត្រ

១៥,២៤៣ -

និព្វានសូត្រ

១៤,៦១១ -

កាព្យផ្សេងៗ

ច្រើនទៀត

សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ

សុវណ្ណ​សាម​ជាតក ពាក្យ​កាព្យ ព្រះ​សមុហ៍​ឃោសាចារ្យ យូរ-ប៉ុណ្ណ (ឥន្ទ​សុវណ្ណា) ក្រុម​ជំនុំ​ព្រះ​ត្រៃបិដក នៅ​ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង បទ​ព្រហ្ម​គីតិ ខ្ញុំ​សូម​ក្រាប​បង្គំ …

រឿង​សុមន​មាលាការ ពាក្យកាព្យ

៤៨១ -

ច្បាប់ព្រះបន្ទូលចែង

៦៥៦ -

សុភាសិត​ច្បាប់​ស្រី

១,០៤៣ -

សទិសសូរ

ច្រើនទៀត

ឆ្នាំងបាយរបស់គ្រូបោក គឺមនុស្សឆោត

មន្តអាគម​គាថា យ័ន្ត​កថា កើតឡើង​អំពី​ការ​មិនដឹង​នូវ​សច្ចភាព​នៃ​ជីវិត ។ រឿង​ទាំងអស់​នេះ បើ​ទោះជា​មានប្រសិទ្ធភាព ក៏​ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​ហាម​ភិក្ខុសង្ឃ​មិន​ឱ្យ​ធ្វើ​ដែរ គឺ​ហាម​ទាំង​ធ្វើឱ្យ​គេ ហាម​ទាំង​ធ្វើ​ប្រើ​ខ្លួនឯង ព្រោះ​ជា​វិជ្ជា​មួយ​ដែល​បិទបាំង​នូវ​ចំណេះដឹង​ក្នុង​រឿង​ជីវិត …

សាសនា​ទុក​ជា​ថ្នាំ​ប្រចាំ​ជីវិត

១៤,២៩៤ -

វត្ថុបំណង​នៃ​ពុទ្ធសាសនា

១៤,២៥១ -

លោក​មុខ​មាន​មែន​ឬ​ទេ?

១៤,៣៥២ -