អត្ថបទថ្មីៗ

ច្រើនទៀត

១៥១​ថ្ងៃនៅ​មាត់​ឈូង​សមុទ្ទ​សៀម

ពាក្យ​កាព្យ​របស់ ​ថី ​គឹម​ហាក់ ក្នុង​ក្រសួង​ប៉ុស្ដិ​ខ្សែ​លួស ភ្នំ​ពេញ សេចក្ដី​ប្រាស​ចាក​និរាស​មិត្ត របស់​គាប់​ចិត្ត​ជិត​អាត្មា មូល​ហើយ​ខ្ចាត់​ទៅ​ឆ្ងាយ​ឧរា អ្នក​ណា​ចង់​វេះ​ចៀស​ពុំ​បាន ។ …

រឿង បុរស៣នាក់វិវាទគ្នា

២,១៨២ -

សុតធនុជាតក

១៩,១៤១ -

រតនត្រយ​បូជា

៩,៦៤០ -

សារវន្តកថា

ច្រើនទៀត

ខេមា​ខេមសរណ​គមនកថា

១៨,០៩៥ -

អបាយមុខ ៨ ប្រការ

១៩,០៦៥ -

មានះបីយ៉ាង

១៩,៧៣៦ -

កម្លាំង ៥ យ៉ាង

១២,៩៤៤ -

សង្គហធម៌

៦,២០៥ -

និទានជាតក

ច្រើនទៀត

សុតធនុជាតក

១៩,១៤២ -

រតនបជោត​ជាតក

១៨,៥៥៨ -

វេទព្វជាតក

១៧,៤៩៩ -

ទុមេធជាតក

១១,២៤៩ -

នក្ខត្តជាតក

១១,០២៣ -

វលាហស​ជាតក

១០,៩០៩ -

និទានសូត្រ

ច្រើនទៀត

ព្រះ​ធម្មចក្កប្បវត្ត​នសូត្រ

៩,៦៨៧ -

អនុត្ត​រិយ​សុត្ត

១០,៩០៧ -

សត្តធន​សូត្រ

១០,៧៣៤ -

អសារកសូត្រ

១០,៧៤៥ -

គិរីមានន្ទសូត្រ

១១,៥៥០ -

និព្វានសូត្រ

១០,៩៦២ -

កាព្យផ្សេងៗ

ច្រើនទៀត

១៥១​ថ្ងៃនៅ​មាត់​ឈូង​សមុទ្ទ​សៀម

ពាក្យ​កាព្យ​របស់ ​ថី ​គឹម​ហាក់ ក្នុង​ក្រសួង​ប៉ុស្ដិ​ខ្សែ​លួស ភ្នំ​ពេញ សេចក្ដី​ប្រាស​ចាក​និរាស​មិត្ត របស់​គាប់​ចិត្ត​ជិត​អាត្មា មូល​ហើយ​ខ្ចាត់​ទៅ​ឆ្ងាយ​ឧរា អ្នក​ណា​ចង់​វេះ​ចៀស​ពុំ​បាន ។ …

ពាក្យ​ព្រេង​ប្រដៅ

១៧,៩០៥ -

ក្ដៅ​ស៊ីរាក់ ត្រជាក់​ស៊ី​ជ្រៅ

៦,០៤២ -

សទិសសូរ

ច្រើនទៀត

ឆ្នាំងបាយរបស់គ្រូបោក គឺមនុស្សឆោត

មន្តអាគម​គាថា យ័ន្ត​កថា កើតឡើង​អំពី​ការ​មិនដឹង​នូវ​សច្ចភាព​នៃ​ជីវិត ។ រឿង​ទាំងអស់​នេះ បើ​ទោះជា​មានប្រសិទ្ធភាព ក៏​ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​ហាម​ភិក្ខុសង្ឃ​មិន​ឱ្យ​ធ្វើ​ដែរ គឺ​ហាម​ទាំង​ធ្វើឱ្យ​គេ ហាម​ទាំង​ធ្វើ​ប្រើ​ខ្លួនឯង ព្រោះ​ជា​វិជ្ជា​មួយ​ដែល​បិទបាំង​នូវ​ចំណេះដឹង​ក្នុង​រឿង​ជីវិត …

សាសនា​ទុក​ជា​ថ្នាំ​ប្រចាំ​ជីវិត

១០,៦៩៧ -

វត្ថុបំណង​នៃ​ពុទ្ធសាសនា

១០,៦៤៥ -

លោក​មុខ​មាន​មែន​ឬ​ទេ?

១០,៧២៦ -